קופסאות סטנדרטיות

קופסאות ומגשים במבלט

קופסאות מיוחדות

חלקי פנים,
במות וכוורות

מוצרי אריזה שונים
 
א.ג.י.ג בע"מ רח' המעלית 5, קדימה-צורן טל: 09-8829113 פקס: 09-8829112 דוא"ל: agig@agig.co.il