R.S.C
Regular Slotted Containers

מיכלים חרוצים בעלי שוליים עליונים ותחתונים לסגירה הניתנים לקיפול.
H.S.C
Half Slotted Containers

חצאי מיכלים מחורצים ללא תחתית או מכסה בעלי שוליים לסגירת צד אחד הניתנים לקיפול.
מיכלים טלסקופיים
מיכלים המורכבים מתחתית ומכסה נפרדים.
מיכלי מעטפת
מיכלים המשמשים לעטיפה סביב המוצר הנארז.
קופסאות סרט
קופסאות צרות בעלות כנפים כפולות בחלק העליון והתחתון.

את כל סוגי הקופסאות ניתן לקבל מקרטון חד גלי (EF BF CF), דו גלי ותלת גלי, בכל גודל נדרש ובכל כמות. גימור ע"י דבק או סיכות לפי דרישה, הדפסה בשני צבעים.


 
א.ג.י.ג בע"מ רח' המעלית 5, קדימה-צורן טל: 09-8829113 פקס: 09-8829112 דוא"ל: agig@agig.co.il